การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น

nature

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบันย้ำแย่ลงเป็นอย่างมากโดยการกระทำของมนุษย์ทั้งการตัดไม่ทำลายป่า และฆ่าสัตว์ป่าสงวน มนุษย์ทุกคนควรที่จะรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อธรรมชาติมาก โครงการปลุกป่าถาวร ปตท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คือการนำทรัพยากรธรรมชาติที่บนโลกมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นมีอายุการใช้งานยาวนาน และให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุด การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากในตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมได้มีเพิ่มมากขั้นกว่าแต่ก่อนจึงมีผลกระทบไปยังธรรมชาติทั้งเรื่องป่าไม้ น้ำตามธรรมชาติเน่าเสียทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำตายกันไปเป็นจำนวนมาก การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทางตรงมีอยู่หลายวิธี คือ

  1. การใช้สิ่งอื่นทดแทน คือการนำเอาสิ่งของอื่นมาใช้แทนอย่างเช่น ร้านกับข้าวควรใช้ใบเตยแทนกล่องโฟม หรือ การใช้ถึงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2. การดูแลการรักษา และป้องกันธรรมชาติ เช่นการทิ้งขยะโดยแยกประเภท ช่วยกันรักษางดทิ้งขยะตามแม่น้ำลำคลอง
  3. การฟื้นฟูกับการบำบัดธรรมชาติ เช่นโครงการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำลำธาร หรือการบำบัดน้ำจากโรงงาน เพื่อที่จะลดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติให้ดีขึ้น
  4. ใช้ธรรมชาติอย่างประหยัด โดยการใช้ของที่มีเท่าที่มีความจำเป็นในแต่ละครั้ง
  5. การรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการผ่านกระบวนการทำต่างๆ อย่างเช่น การนำถุงพลาสติก หรือ การนำกระดาศมาใช้ใหม่
  6. การซ่อมแซม อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการใช้วัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเวลานานอาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการซ่อมสิ่งของสามารถยืดอายุการใช้งานได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ทุกคนหากผู้คนช่วยกันเริ่มดูแลธรรมชาติให้ดีได้
Continue Reading

ป่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั่วโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเอง

intertid

ในตอนนี้ปัจจุบันนี้นั้นป่าถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดที่มีทั่วไปทุกมุมโลกไม่แม้แต่ประเทศไทยซึ่งพื้นป่าของประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตร้อนหรือเป็นป่าพื้นที่ร้อนชื้นก็ตามล้วนแต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเลยก็ว่าได้อย่างเช่นสัตว์กินเนื้อจำพวก เสือ สิงโต หมาป่า สัตว์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหน้ากลัวกินเนื้อได้ทุกชนิดหรือจะเป็นสัตว์ที่ไม่หน้ากลัวและไม่ดุร้ายสักเท่าไหร่ก็เห็นจะเป็นสัตว์จำพวกสัตว์ปีกที่กินพวกอาหารเป็นพวกผลไม้ก็เห็นจะได้แก่ นกทั่วๆไปนั้นเอง และสัตว์อีกประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วที่สามารถทำมาทำเป็นอาหารได้และสัตว์น้ำที่กินเนื้อและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้ก็เห็นจะเป็นจระเข้เพราะว่ามันเป็นสัตว์เลือดอุ่นและกินเนื้อซึ่งตัวมันเองนั้นไม่มีลิ้นเหมือนคนหรือสัตว์ทั่วไปเวลาจะกินอาหารนั้นก็ต้องกินทั้งตัวไปเลยอย่างเช่นสัตว์ที่มาอาศัยกินน้ำบริเวณลำธารเช่น หมูป่า ไก่ ควาย วัว ลิง หรืออะไรก็ได้ที่เจ้าจระเข้สามารถล่าเหยื่อและลากลงมากินในน้ำถ้าหากเราจะพูดรวมๆ แล้วป่าไม้ก็ถือได้ว่าเป็นที่รวมของทุกสิ่งทำอย่างไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะว่า ป่าไม้หรือต้นไม้นั้นมันสามารถทำเอามาทำเป็นบ้านก็ได้หรือจะทำมาเป็นสิ่งของต่างๆ ก็ได้ แหล่งน้ำนั้นก็ถือได้ว่าน้ำเอามากินได้เพื่อบำรุงชีวิตประจำวันได้  ถ้าหากพูดถึงแหล่งอาหารนั้นมนุษย์ของเรานั้นก็สามารถกินสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าได้อย่างเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เก้ง กวาง หรืออื่นๆได้ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงพูดได้เลยว่าป่าถือเป็นที่ห่วงโซ่อาหารที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ในระบบนิเวศ

Continue Reading

การอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่า

zoo

ในปัจจุบันป่าไม้ก็ถือได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนับพันปีมาแล้วซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยใหญ่อยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น เสือ วัว ควาย ช้าง งู ไก่ป่า ปลา ลิง นก กวาง และอื่นๆ อีกนับหลายร้อยสัตว์เพราะว่าถิ่นที่อยู่อาศัยพวกนี้นั้นป่าเป็นที่ให้กำเนิดเพราะเป็นระบบวงจรของสัตว์เปรียบเหมือนพึ่งพาอาศัยของกันละกันอย่างเช่นวงจรสัตว์ป่านั้นหรือเราจะเรียกว่ามันคือห่วงโซ่อาหารก็ได้อย่างเช่น เสือนั้นเป็นสัตว์ล่าเนื้อที่กินสัตว์ป่าทุกอย่างเช่น วัว เก้ง กวาง ไก่ ลิง หรือสัตว์อะไรก็ได้ที่เสือนั้นมันสามารถออกล่าได้ส่วนมากแล้วเสือนั้นจะออกล่ากันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อที่จะล้อมจับอาหารของมันเองทั้งนี้นั้นก็เพื่อรักษาระบบห่วงโซ่อาหารไม่ให้มีเยอะจนเกินไปในส่วนของป่านั้นก็ยังมีสัตว์ที่กินหญ้าเหมือนกันอย่างเช่น เก้ง กวาง วัว ควาย หมี เพราะว่าถ้าหากไม่มีสัตว์จำพวกนี้แล้วนั้นก็จะทำให้ป่าไม้ของเราเยอะจนเกินไปจะทำให้มนุษย์ของเรานั้นไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถ้าหากพูดถึงอาหารของจะพวกสัตว์เล็กที่กินอาหารจำพวกผลไม้ป่าก็มีเช่นกันอย่างเช่น ลิง ไก่ป่า นก  อื่นๆอีกมากมายถ้าถามว่าของป่าผลไม้ป่านี้สัตว์กินได้อย่างเดียวหรือไม่จริงๆ แล้วบางสิ่งบางอย่างคนก็สามารถกินได้เช่นกันแต่บางอย่างสัตว์กินแล้วคนกินเข้าไปก็อาจเกิดผลร้ายต่อร่างกายเราก็ได้ดังนั้นคนเราจึงมีจุดที่สังเกตว่าถ้าหากอยากกินของป่าที่มนุษย์กินแล้วไม่เป็นเสียต่างร่างกายเราก็คือดูจากนกถ้าหากนกจิกกินอะไรนั้นก็แสดงได้เลยว่าคนเราก็สามารถกินได้แต่ปัจจุบันนี้นั้นคนในประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับห่วงโซ่อาหารประเภทนี้เท่าไหร่เลยทำให้ระบบนิเวศถดถอยลงไปเยอะมาก

Continue Reading