“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดำรัส

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิต เพราะหากไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วละก็เราก็คงจะมิอาจมีชีวิตต่อไปได้ อนึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นต้นไม้ซึ่งนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวกลางในการสร้าง ออกซิเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ลองคิดดูหากทรัพยากร ต้นไม่นั้นหายไปหรือถูกทำลายลงไป คงไม่มีอะไรซึ่งเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซต์  โลกก็จะเต็มไปด้วยมลพิษ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ก็จะดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก

“การพัฒนายิ่งรุดหน้าสิ่งแวดล้อมยิ่งเสื่อมโทรม” คงเป็นคำพูดที่ใช้ได้ในปัจจุบันที่โลกแห่งเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีนวัตกรรมใหม่มากมากเกิดขึ้นมามากมาย ตึกราบ้านช่องผุดขึ้นมากมายยิ่งกว่าดอกเห็ด ทรัพยากรต่างๆเริ่มหมดลง ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว มีกี่บุกรุกป่ามากขึ้นทุกปี ซึ่งนั้นเป็นปัญหาซึ่งส่งผลโดยตรงกับเรา  คยคิดใหมหาเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้อนาคตลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร

“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งทรงริเริ่มมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยที่มีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวม อาทิ

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรในด้านต่างๆ ใน“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม”

  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ในประเทศไทยนั้นรายได้หลักของประเทศนั้นเป็นการเพาะปลูกจากดินเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปในต่างประเทศ ดังนั้นดินจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่สุด
  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำเป็นแหล่งกำเนิกของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นแหล่งชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันปัญหาแหล่งนั้นเป็นปัญหาที่ต้องเร่งฟื้นฟูเช่นกัน
  • -การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นที่ว่าต้นไม้ และป่าไม่นั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากมายขนาดไหน เพราะหากปราศจากป่าไม้แล้วเราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
Continue Reading

โครงการมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร มีบทบาทกับป่าไม้อย่างไร

Nakhasathien

เมื่อพูดถึงชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร หลายคนคงรู้จักกันดีว่านี่คือบุรุษผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตของเขาในการปกปักษ์รักษาผืนป่าของประเทศไทยเอาไว้อย่างสุดความสามารถ เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีใจให้กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ถึงขั้นที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าของป่าไม้และหันมาให้ความสนใจและให้ความใส่ใจในการดูแลป่าไม้กันให้มากขึ้น และด้วยปณิธานอันแรงกล้าของเขานี้ทำให้เกิดเป็นมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ขึ้น เป็นการยืนยันอีกครั้งว่านี่คือคนที่ทำเพื่อป่าไม้ของไทยมาโดยตลอด

การจากไปของชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักป่าไม้ทุกคนต้องตกตะลึง ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนซึ่งมีใจรักในป่าไม้ทุกๆ คนไม่อาจจะเห็นชีวิตคนๆ หนึ่งที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้องจบชีวิตลงโดยที่ไม่มีความหมายใดๆ เลย มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร จึงเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่ทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่า สืบ ยังคงมีชีวิตอยู่เคียงข้างกับป่าไม้ตลอดไปจากสิ่งต่างๆ มี่มูลนิธิได้ทำมาเพื่อป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างมีบทบาทต่อป่าไม้ค่อนข้างสูง เพราะเหตุผลจริงๆ ที่ทำให้ชายคนหนึ่งผู้มีใจที่จะดำรงไว้ซึ้งป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉพาะป่าห้วยขาแข้งต้องหมดสิ้นลงก็มาจาก สืบ ล่วงรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับป่าห้วยขาแข้งว่าเกิดจากความยากจนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่โดยรอบป่าห้วยขาแข้ง ทำให้ผู้ที่มีผลประโยชน์กับคนใหญ่คนโตสามารถยืมมือชาวบ้านในการทำลายป่าแห่งนี้ได้ ทั้งการตัดไม้และลักลอบฆ่าสัตว์ ซึ่งในความคิดของเขาสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ การสร้างแนวป่ากันชนขึ้นมา จากนั้นก็อพยพชาวบ้านออกจากแนวกันชนและพัฒนาแนวกันชนนั้น ถึงกระนั้นความคิดที่เขาคิกลับไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าด้วยอำนาจที่ไม่ใหญ่เพียงพอ แม้จะพยายามชี้แจงให้คนมีอำนาจฟังกลับไม่มีใครสนใจ นั่นทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับสิ่งที่ทำจนตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลง

จากสิ่งนี้เองทำให้ผู้คนได้หันมาให้ความสนใจกับป่าไม้มากขึ้น มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร เองก็ได้มีบทบาทกับป่าไม้เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านและคนทั่วไป การพยายามสร้างป่าไม้ขึ้นมาใหม่ การหยุดการบุกรุกของนายทุน สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ทั้งสิ้น

Continue Reading

ร่วมมือร่วมใจรักษาป่าเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง

nature1

ป่าไม้ที่ยังคงลดถอยลงไปทุกวันๆ ล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ที่บั่นทอนความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าออกไป เพื่อทำในสิ่งใหม่ๆ การเจริญได้เข้ามามากขึ้นทุกวันๆ แต่ป่าไม้ยังคงลดหายไปจากเรา ธรรมชาติที่เคยเขียวขจีคงยังงดงานในความคิดของคนรุ่นก่อนๆ ที่เคยได้สัมผัส กับธรรมชาติที่แท้จริง การปลูกป่าเพื่อชดเชยในสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำลงไป เช่นการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อจะสร้างอาณาเขตใหม่ การใช้สารเคมีที่ปล่อยออกมาสู่ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อโลกของเราทั้งสิ้น เราจึงมีโครงการ 2 มือช่วยเหลือป่าไม้ธรรมชาติขึ้นมา วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆหรือเยาวชนนั้นได้เห็นคุณค่าของการฟื้นฟูป่าไม้ ได้เข้าสังคมและพบเจอสิ่งใหม่ๆขึ้นมา โครงการนี้จัดทำขึ้นจากกลุ่มคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อยากให้ต้นไม้กลับมาดังเดิม แต่การปลูกป่ามันต้องใช้เวลา มากกว่าการทำลาย ในปัจจุบันโครงการรักป่าของเรามีสมาชิกมากกว่า 500 คน ซึ่งจะเน้นไปทางกลุ่มของเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ ปลูกฝังให้เขารู้ว่าธรรมชาตินั้นสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

nature2

แม่น้ำที่เคยใสกลับกลายมาเป็นน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นตามคลอง จากสมัยก่อนที่เคยใช้ในการเดินทาง ใช้เพื่อการชำระล้าง อาบน้ำ แต่ในปัจจุบัน น้ำเป็นสิ่งทุกคนนั้นล้วนลังเกียจ เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยต่างๆ ที่ทุกคนนั้นไม่เห็นความสำคัญ นำขยะมาทิ้ง หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในน้ำอย่างไม่เกรงกลัว หรือละอายต่อสิ่งที่กระทำ แม่น้ำทุกสายในกรุงเทพปัจจุบัน เน่าเสียเกือบจะทั้งหมด หากไม่มีการช่วยกันดูแลหรือรักษาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายไปกว่าเดิม ช่วยร่วมมือร่วมใจปลูกป่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับพวกเราโครงการดีๆที่คุณจะได้อะไรดีๆกลับไปเช่นกัน

Continue Reading