ร่วมมือร่วมใจรักษาป่าเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง

nature1

ป่าไม้ที่ยังคงลดถอยลงไปทุกวันๆ ล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ที่บั่นทอนความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าออกไป เพื่อทำในสิ่งใหม่ๆ การเจริญได้เข้ามามากขึ้นทุกวันๆ แต่ป่าไม้ยังคงลดหายไปจากเรา ธรรมชาติที่เคยเขียวขจีคงยังงดงานในความคิดของคนรุ่นก่อนๆ ที่เคยได้สัมผัส กับธรรมชาติที่แท้จริง การปลูกป่าเพื่อชดเชยในสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำลงไป เช่นการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อจะสร้างอาณาเขตใหม่ การใช้สารเคมีที่ปล่อยออกมาสู่ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อโลกของเราทั้งสิ้น เราจึงมีโครงการ 2 มือช่วยเหลือป่าไม้ธรรมชาติขึ้นมา วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆหรือเยาวชนนั้นได้เห็นคุณค่าของการฟื้นฟูป่าไม้ ได้เข้าสังคมและพบเจอสิ่งใหม่ๆขึ้นมา โครงการนี้จัดทำขึ้นจากกลุ่มคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อยากให้ต้นไม้กลับมาดังเดิม แต่การปลูกป่ามันต้องใช้เวลา มากกว่าการทำลาย ในปัจจุบันโครงการรักป่าของเรามีสมาชิกมากกว่า 500 คน ซึ่งจะเน้นไปทางกลุ่มของเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ ปลูกฝังให้เขารู้ว่าธรรมชาตินั้นสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

nature2

แม่น้ำที่เคยใสกลับกลายมาเป็นน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นตามคลอง จากสมัยก่อนที่เคยใช้ในการเดินทาง ใช้เพื่อการชำระล้าง อาบน้ำ แต่ในปัจจุบัน น้ำเป็นสิ่งทุกคนนั้นล้วนลังเกียจ เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยต่างๆ ที่ทุกคนนั้นไม่เห็นความสำคัญ นำขยะมาทิ้ง หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในน้ำอย่างไม่เกรงกลัว หรือละอายต่อสิ่งที่กระทำ แม่น้ำทุกสายในกรุงเทพปัจจุบัน เน่าเสียเกือบจะทั้งหมด หากไม่มีการช่วยกันดูแลหรือรักษาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายไปกว่าเดิม ช่วยร่วมมือร่วมใจปลูกป่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับพวกเราโครงการดีๆที่คุณจะได้อะไรดีๆกลับไปเช่นกัน

Continue Reading

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น

nature

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบันย้ำแย่ลงเป็นอย่างมากโดยการกระทำของมนุษย์ทั้งการตัดไม่ทำลายป่า และฆ่าสัตว์ป่าสงวน มนุษย์ทุกคนควรที่จะรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อธรรมชาติมาก โครงการปลุกป่าถาวร ปตท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คือการนำทรัพยากรธรรมชาติที่บนโลกมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นมีอายุการใช้งานยาวนาน และให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุด การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากในตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมได้มีเพิ่มมากขั้นกว่าแต่ก่อนจึงมีผลกระทบไปยังธรรมชาติทั้งเรื่องป่าไม้ น้ำตามธรรมชาติเน่าเสียทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำตายกันไปเป็นจำนวนมาก การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทางตรงมีอยู่หลายวิธี คือ

  1. การใช้สิ่งอื่นทดแทน คือการนำเอาสิ่งของอื่นมาใช้แทนอย่างเช่น ร้านกับข้าวควรใช้ใบเตยแทนกล่องโฟม หรือ การใช้ถึงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2. การดูแลการรักษา และป้องกันธรรมชาติ เช่นการทิ้งขยะโดยแยกประเภท ช่วยกันรักษางดทิ้งขยะตามแม่น้ำลำคลอง
  3. การฟื้นฟูกับการบำบัดธรรมชาติ เช่นโครงการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำลำธาร หรือการบำบัดน้ำจากโรงงาน เพื่อที่จะลดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติให้ดีขึ้น
  4. ใช้ธรรมชาติอย่างประหยัด โดยการใช้ของที่มีเท่าที่มีความจำเป็นในแต่ละครั้ง
  5. การรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการผ่านกระบวนการทำต่างๆ อย่างเช่น การนำถุงพลาสติก หรือ การนำกระดาศมาใช้ใหม่
  6. การซ่อมแซม อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการใช้วัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเวลานานอาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการซ่อมสิ่งของสามารถยืดอายุการใช้งานได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ทุกคนหากผู้คนช่วยกันเริ่มดูแลธรรมชาติให้ดีได้
Continue Reading

ป่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั่วโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเอง

intertid

ในตอนนี้ปัจจุบันนี้นั้นป่าถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดที่มีทั่วไปทุกมุมโลกไม่แม้แต่ประเทศไทยซึ่งพื้นป่าของประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตร้อนหรือเป็นป่าพื้นที่ร้อนชื้นก็ตามล้วนแต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเลยก็ว่าได้อย่างเช่นสัตว์กินเนื้อจำพวก เสือ สิงโต หมาป่า สัตว์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหน้ากลัวกินเนื้อได้ทุกชนิดหรือจะเป็นสัตว์ที่ไม่หน้ากลัวและไม่ดุร้ายสักเท่าไหร่ก็เห็นจะเป็นสัตว์จำพวกสัตว์ปีกที่กินพวกอาหารเป็นพวกผลไม้ก็เห็นจะได้แก่ นกทั่วๆไปนั้นเอง และสัตว์อีกประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วที่สามารถทำมาทำเป็นอาหารได้และสัตว์น้ำที่กินเนื้อและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้ก็เห็นจะเป็นจระเข้เพราะว่ามันเป็นสัตว์เลือดอุ่นและกินเนื้อซึ่งตัวมันเองนั้นไม่มีลิ้นเหมือนคนหรือสัตว์ทั่วไปเวลาจะกินอาหารนั้นก็ต้องกินทั้งตัวไปเลยอย่างเช่นสัตว์ที่มาอาศัยกินน้ำบริเวณลำธารเช่น หมูป่า ไก่ ควาย วัว ลิง หรืออะไรก็ได้ที่เจ้าจระเข้สามารถล่าเหยื่อและลากลงมากินในน้ำถ้าหากเราจะพูดรวมๆ แล้วป่าไม้ก็ถือได้ว่าเป็นที่รวมของทุกสิ่งทำอย่างไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะว่า ป่าไม้หรือต้นไม้นั้นมันสามารถทำเอามาทำเป็นบ้านก็ได้หรือจะทำมาเป็นสิ่งของต่างๆ ก็ได้ แหล่งน้ำนั้นก็ถือได้ว่าน้ำเอามากินได้เพื่อบำรุงชีวิตประจำวันได้  ถ้าหากพูดถึงแหล่งอาหารนั้นมนุษย์ของเรานั้นก็สามารถกินสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าได้อย่างเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เก้ง กวาง หรืออื่นๆได้ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงพูดได้เลยว่าป่าถือเป็นที่ห่วงโซ่อาหารที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ในระบบนิเวศ

Continue Reading